พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 13 ตุลาคม 2565

ความคิดเห็น