2 ธ.ค.65 สาขาวิชาพลศึกษา ครุศาสตร์ 💛ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน พ่อแห่งแผ่นดิน 💛 วันพระราชสมภพฯ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็น