วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นผู้แทนอาจารย์นำกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมวันครูแห่งชาติและร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น