วันที่ 4 มีนาคม 2566 ร่วมโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น