วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น