ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรแนะนำและสาธิต ระบบแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ของจอห์น ฮอล์แลนด์ ให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ความคิดเห็น