หน่วยปฐมพยาบาล#การซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2566 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น