คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอิสาณโกศลที่ไว้วางใจให้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับหลักสูตรสถานศึกษา

 

ความคิดเห็น