เข้าร่วมงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 BRICC Festival 2023 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์และเวทีราชภัฏภิรมย์

ความคิดเห็น