ร่วมพิธีสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลางแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น