ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 19.00 – 20.00 น.
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

ความคิดเห็น