สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)

????ประกาศ ประกาศ มีข่าวดีมากบอกจ้า ????
#สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมจ้า
#มาเรียนด้วยกันนะ จบไปมีงานทำแน่นอน แล้วยังเป็นเทรนด์ของยุคนี้อีกด้วย
???? ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 ????
????หลักฐานการสมัคร????
????สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม
????จบ ม.6 ปวช เกรดเฉลี่ย 6 เทอม
????เด็กซิ่ว ใช้เกรด ม.6 หรือ ปวช. (สามารถเทียบเกรดได้)
????รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
????สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
????สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ
???? ค่าสมัคร 200 บาท
???? ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,900 บาท สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
????คุณสมบัติ
????เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
????ไม่กำหนดแผนการเรียน
❤️❤️สมัคร -> สัมภาษณ์ -> รายงานตัว ในวันเดียว❤️❤️
#สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล อาคาร 23 BRU COMPLEX ชั้น 2
????รายละเอียดการรับสมัคร และสาขาที่เปิดรับ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
????Inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยจ้า????

ความคิดเห็น