อบรมหลักสูตร “uncertainty & validation method

วันพฤหัสบดี และ ศุกร์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.45 – 16.00 น. (รูปแบบออนไลน์) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น