เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากรเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น