เมื่อวันที่ 16 มกราคม 66  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

 

ความคิดเห็น