ร่วมทำบุญออนไลน์ เนื่องจากไม่สบายเดินทางเข้าร่วมไม่ได้ และอยู่ไกล

ทอดกฐิน

สังฆทาน

ปล่อยปลาหน้าเขียง

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

โลงศพ-ผ้าห่อศพ

ผ้าบังสกุลคนเป็น-คนตาย

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก

เมรุพระราชทานเพลิงหลวงปู่เหลือง

 

ความคิดเห็น