19 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 –  16.30 น. ฝึกปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน วันดีๆ ที่น่าประทับใจมาก

 

 

ความคิดเห็น