ร่วมกิจกรรมการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ของคณะวิทยาศาสตร์ เดือนมกราคม ประจำปี 2566

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเป็นเจ้าถาพร่วมกับสาขาอื่นๆ  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 7.20-8.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต จัดโดยชมรมพระพุทธศาสนา มรภ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น