รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรม พระเทพมงคลวัชราจารย์ หรือ “หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม” เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น