รองศาสตราจารย์ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อวยพรปีใหม่ประจำปี 2566 แก่ อาจารย์ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจในการปฏิบัติงานตลอดปี พ.ศ.2566

ความคิดเห็น