ร่วมกิจกรรม “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1” ปิดทองเสาฉัตร 9 ชั้น จำนวน 364 ต้น
วันที่ 24 ธันวาคม 65 ถึง 1 มกราคม 66
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น