รวมพลังจิตอธิษฐานสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาร สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น