มหาวิทยาลัยจัดแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 17.00 น. ใน 73 จังหวัด 78 พื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้วง Ensemble ณ เวทีวัฒธรรมตลาดคนเดินถนนเซาะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมงาน
“ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2565 https://youtu.be/5rFrxjw6NHw

ความคิดเห็น