อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับเมืองยุคดิจิตอล – Smart Platform for City Transformation ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ความคิดเห็น