เข้าร่วมโโครงการครอบครัวครุศาสตร์ ๖๐ กระรัตเพชรจรัสแสง เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น