ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 กันยายน 2565  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

ความคิดเห็น