ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกรอกข้อมูลโครงการในะระบบ ERP  ณ ห้องประชุมหงษ์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น