5-6 พฤษภาคม 2565 : จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริ ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย (เรื่องการพัฒนาการออกแบบลายมัดหมี่ และการตลาด)

ความคิดเห็น