เข้าร่วมงาน ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ถวามสังฆทาน เพื่อความเป็นศิริมงคล ให้กับคณาจารย์ บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกคน

ความคิดเห็น