เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น