วิทยากรให้ความรู้เรื่องการแปรรูปกล้วย ตั้งแต่เลือกกล้วยจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสาธิตการทำกล้วยน้ำว้าทอดอบซีส กล้วยน้ำว้าทอดอบปาปริก้า ณ กลุ่มเรือนกล้วย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 12 พฤษภาคม 2565

ความคิดเห็น