ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น