วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น