มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ความคิดเห็น