วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ให้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในลำดับถัดไป ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร

ความคิดเห็น