วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิโรเกชั่น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น