ร่วมเจริญจิตตภาวนา
ฟังธรรมบรรยาย พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี

❇️ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุณาเปิดโอกาสให้ทุกท่าน สามารถกราบเรียนถามปัญหาการภาวนา และกราบถวายจตุปัจจัย สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานได้ตามอัธยาศัย
ขออนุโมทนาอย่างสูงครับ 🙏🏼
วันที่ 28 มิถุนายน 2565
หลังการเจริญจิตตภาวนาแล้ว
ณ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
#พระอาจารย์คม #วัดป่าธรรมคีรี

 

ความคิดเห็น