มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู นศ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มีความประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกปี

ไฟล์แนบ

jpg 5F8F66DA-E043-4961-A2D9-550E0960AF7A

ขนาดไฟล์ 470 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

jpg DC7B5B64-8841-41BD-B55C-3AC8EF714287

ขนาดไฟล์ 905 KB | จำนวนดาวน์โหลด 69 ครั้ง

jpg 25EDD2DB-4EEB-4FA8-BBA3-BDF23E624822

ขนาดไฟล์ 714 KB | จำนวนดาวน์โหลด 71 ครั้ง

jpg E0FC3382-135E-47A3-B86A-15769FBDAF6C

ขนาดไฟล์ 861 KB | จำนวนดาวน์โหลด 64 ครั้ง

jpg E549AC6C-7B5F-4A5B-9D04-CF1C9FDBADE5

ขนาดไฟล์ 977 KB | จำนวนดาวน์โหลด 66 ครั้ง

jpg DA0CA855-1764-4AB3-A8E5-51CC81BCED27

ขนาดไฟล์ 1,007 KB | จำนวนดาวน์โหลด 64 ครั้ง

ความคิดเห็น