วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เข้าร่วม กิจกรรมคณิตศาสตร์น้องพี่ MATH FRESHY สัมพันธ์ ณ ลานศิลาแลง ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้บุรีรัมย์ ซึ่งมีกิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปี 1 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

 

ความคิดเห็น