สำหรับผู้สอนในรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15

ความคิดเห็น