ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น