วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏบัตการจัดทำหลักสูตร OBE ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15

 

ความคิดเห็น