วันที่ 19 เมษายน 2565  ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อย “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2565”  ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในนามทีมอาจารย์ที่ปรึกษา  ทีม “หวานกำลังดี”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

 

ความคิดเห็น