10 เมษายน 2565 ร่วมผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง “รายการสวัสดีบุรีรัมย์” ช่วงของดีๆจากชุมชน ออกอากาศ 06.10 -07.00 น.  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์  นำเสนอเรื่องราวดีๆ ของผ้าไหม บ้านลำดวนใต้ อำเภแกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รับฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ https://www.facebook.com/radioburiram101.75MHz/videos/667709361170723

 

ความคิดเห็น