ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  17 พฤศจิกายน 2564

 

ความคิดเห็น