ในวงการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกมีการจัดอันดับผู้วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า AD World Scientist and University Rankings โดยสำนัก AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index) ที่ http://www.adscientificindex.com โดยอาศัยข้อมูลดัชนี h-index และการได้รับการอ้างอิง (citations) รวมทั้ง i10 Index สำหรับช่วง 5 ปี จากฐานข้อมูล Google Scholar เป็นหลักในการจัดเรียงอันดับ สำหรับ AD World Scientist and University Rankings 2022 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับการจัดอันดับ มี 6 ท่าน ได้แก่

ความคิดเห็น