วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564

๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กฐินสามัคคี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทอด ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

20 พ.ย. 64 ร่วมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยี

ความคิดเห็น