ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 

แนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และสถานที่จัดนิทรรศการของแต่ละคณะ : โดม (BRU Dome) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 

ความคิดเห็น