การสืบสานลวดลายผ้ามัดหมี่ด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า สำหรับวิสาหกิจผ้าทอและเยาวชนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น