เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงานด้านโลจีสติกส์: ระดับสูง (Track: Logistics Process Improvement & Innovation System) จากสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 และ 12-13 มีนาคม 2565 ในรูปแบบการบรรยาย สลับการการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดตามโจทย์และประเด็นปัญหาที่วิทยากรกำหนด พร้อมกับการออกแบบโปรเจคงานและนำเสนอเป็นหลักสูตรในการสอนงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคสถานบันการศึกษาและภาคเอกชน

ไฟล์แนบ

jpg m800x1200 (3)

ขนาดไฟล์ 51 KB | จำนวนดาวน์โหลด 63 ครั้ง

jpg 9

ขนาดไฟล์ 73 KB | จำนวนดาวน์โหลด 67 ครั้ง

jpg 8

ขนาดไฟล์ 58 KB | จำนวนดาวน์โหลด 68 ครั้ง

jpg 7

ขนาดไฟล์ 65 KB | จำนวนดาวน์โหลด 84 ครั้ง

jpg 6

ขนาดไฟล์ 225 KB | จำนวนดาวน์โหลด 62 ครั้ง

jpg 5

ขนาดไฟล์ 265 KB | จำนวนดาวน์โหลด 71 ครั้ง

ความคิดเห็น